Zmiany w opodatkowaniu rolników nie spowodują noweli ustawy o rachunkowości.
Ministerstwo Finansów ma jeszcze nieco ponad miesiąc na zakończenie prac nad zmianami w podatkach dla rolników. W odpowiedzi na pytanie DGP resort wyjaśnił, że realizując zapowiedź z expose premiera Donalda Tuska, w pierwszym kwartale 2012 r. zostanie opracowany projekt założeń zmian w ustawach podatkowych. Dotyczy to ustaw o: PIT, CIT, zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatku rolnym.
Ministerstwo podkreśla również, że art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) wskazuje jednostki, które mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zależy on od tego, w jakiej formie prawnej jednostka prowadzi działalność, z uwzględnieniem wielkości przychodów w odniesieniu do niektórych z nich, np. osób fizycznych. Nie ma tu znaczenia przedmiot działalności lub sposób jej opodatkowania.
Z wyjaśnień MF wynika też, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych stosuje się bezwzględnie m.in. do wszystkich spółek kapitałowych.
– Biorąc pod uwagę cele projektowanych zmian, nie wydaje się właściwe ich wprowadzanie w drodze zmian ustawy o rachunkowości – ocenia resort.
Również Ryszard Gorycki, biegły rewident, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, potwierdza, że nie ma potrzeby zmiany tej ustawy. Wprowadzenie podatku dochodowego dla mniejszych rolników pociągnie za sobą konieczność rejestracji przychodów i kosztów w uproszczonej formie, tj. księgi podatkowej.