Po Malcie i Cyprze zawierane będą umowy o wymianie informacji podatkowych z kolejnymi państwami uznawanymi za raje podatkowe, wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską (nr 680).
Resort wyjaśnił, że zmiany w zakresie wymiany informacji w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczą wprowadzenia pełnej klauzuli wymiany informacji podatkowych opartej na art. 26 Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Klauzula ta jest bardzo efektywnym narzędziem uzyskiwania informacji o dochodach polskich rezydentów otrzymanych za granicą oraz środkach pieniężnych przechowywanych na rachunkach bankowych.
Ministerstwo Finansów podało, że docelowo planuje się zamieszczenie pełnej klauzuli wymiany informacji we wszystkich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ministerstwo prowadzi również prace zmierzające do zawarcia umów o wymianie informacji podatkowych z jurysdykcjami stosującymi dotychczas szkodliwe praktyki podatkowe i oferującymi podatnikom pełną tajemnicę bankową.