Resort wyjaśnił, że zmiany w zakresie wymiany informacji w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczą wprowadzenia pełnej klauzuli wymiany informacji podatkowych opartej na art. 26 Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Klauzula ta jest bardzo efektywnym narzędziem uzyskiwania informacji o dochodach polskich rezydentów otrzymanych za granicą oraz środkach pieniężnych przechowywanych na rachunkach bankowych.

Ministerstwo Finansów podało, że docelowo planuje się zamieszczenie pełnej klauzuli wymiany informacji we wszystkich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ministerstwo prowadzi również prace zmierzające do zawarcia umów o wymianie informacji podatkowych z jurysdykcjami stosującymi dotychczas szkodliwe praktyki podatkowe i oferującymi podatnikom pełną tajemnicę bankową.

Raje podatkowe to państwa, w których przepisy podatkowe są wyjątkowo korzystne dla obcych podmiotów i kapitału zagranicznego

W wyniku zmiany podejścia tych jurysdykcji możliwe stało się zawarcie technicznych umów gwarantujących dostęp m.in. do danych o środkach umieszczonych na rachunkach bankowych. Umowy te staną się częścią funkcjonujących już w Polsce mechanizmów wymiany informacji podatkowych. Po ich wejściu w życie rozszerzeniu ulegnie zakres terytorialny jurysdykcji, z którymi Polska prowadzi efektywną wymianę informacji podatkowych.

Umowy o wymianie informacji podatkowych zostaną w najbliższym czasie zawarte z takimi jurysdykcjami, jak: Monako, Gibraltar, Kajmany, San Marino, Andora, Wyspy Dziewicze, Bermudy, Liberia, Turks & Caicos Islands, Montserrat, Anquila, Dominika, Grenada, Belize. Natomiast umowa z wyspą Man weszła już w życie 27 listopada 2011 r., 2 grudnia 2011 r. została podpisana umowa z Jersey, a 6 grudnia 2011 r. podpisano umowę z Guernsey.