Anna Trembasiewicz, dyrektor zarządzająca w łódzkim oddziale ECA Auxilium, przypomina, że jeżeli księgi rachunkowe prowadzone są poza siedzibą firmy, trzeba zawiadomić o tym urząd skarbowy. Należy tego dokonać w terminie 15 dni od dnia wydania ksiąg poza siedzibę jednostki. Wynika to z art. 11  ust. 4 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

– Zmiany dotyczące miejsca prowadzenia ksiąg osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek będący osobami fizycznymi powinni zgłosić do urzędu miasta (gminy) na druku CEIDG – podkreśla Anna Trembasiewicz.

Urząd przekaże wymienione  informacje m.in. do naczelnika urzędu skarbowego. Spółki dodatkowo powinny dokonać zgłoszenia na druku NIP-2. Warto podkreślić, że od 1 stycznia obowiązują nowe formularze zgłoszeń identyfikacyjnych, m.in. NIP-2. Jego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia z 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz.U. nr 298, poz. 1765).