Może to oznaczać, że wiele podmiotów, które prowadziły księgi rachunkowe w 2011 roku, będzie mogło w tym roku z nich zrezygnować. Dotyczy to tylko osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych.

Katarzyna Osińska, ekspert z Eca Auxilium przypomina, że rezygnacja z prowadzenia ksiąg rachunkowych wiąże się z obowiązkiem informacyjnym. Zgodnie z par. 10 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) w ciągu 20 dni od założenia podatkowej księgi należy poinformować o tym urząd skarbowy. W 2012 roku czas na złożenie zawiadomienia o zmianie ewidencji jest do 23 stycznia, ponieważ 21 stycznia przypada w sobotę (licząc 20 dni od 1 stycznia 2012 r.).

– Zawiadomienie to ma charakter niesformalizowany, gdyż ustawodawca nie przewidział dla dopełnienia tego obowiązku specjalnego druku – twierdzi Katarzyna Osińska.

Wystarczy więc złożyć oświadczenie najlepiej na piśmie, w którym podaje się dane identyfikujące podatnika oraz informację o rezygnacji z prowadzenia ksiąg rachunkowych w związku z nieprzekroczeniem ustawowego limitu przychodów.