Podatnik zamierza wymienić bramę wjazdową uszkodzoną przez samochody dostawcze na bramę przesuwną wyposażoną w napęd elektryczny. Brama oraz płot betonowy oddzielają część przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej od części prywatnej. Wjazd do części prywatnej odbywa się przez część nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza. Ogrodzenie nie jest wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i nie są naliczane odpisy amortyzacyjne.

Według Izby Skarbowej w Łodzi to, czy brama wjazdowa do prywatnej części nieruchomości podatnika zostanie wymieniona, nie ma wpływu na powstanie źródła przychodu (w tym przypadku z działalności gospodarczej) ani na jego wysokość.

Nie można jednoznacznie stwierdzić, że istnieje ścisły związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesieniem wydatków związanych z wymianą bramy wjazdowej a uzyskaniem przychodu z działalności gospodarczej. Obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego korzyść z zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie tego związku.

Z innej strony wydatki poniesione na wymianę bramy wjazdowej do części prywatnej z części przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej są związane bezpośrednio z zaspokojeniem własnych potrzeb życiowych i jako takie nie mogą stanowić kosztów podatkowych.

Zatem wydatków poniesionych na wymianę bramy wjazdowej do części prywatnej nieruchomości nie można uznać za koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 grudnia 2011 r. (nr IPTPB1/415-193/11-6/DS).