W początkowym etapie współpracy z takim klientem często niezbędna jest sesja fotograficzna czy nagranie wideoklipu z udziałem przedsiębiorcy czy też kluczowych pracowników. Do realizacji zdjęć czy nagrania klipu konieczna jest jednak odpowiednia stylizacja.

Jak przypomina Katarzyna Ryszard, radca prawny, doradca podatkowy w kancelarii Peter Nielsen, wszelkie wydatki przedsiębiorcy mogą być rozliczone w kosztach firmowych, o ile spełniają warunek poniesienia go w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto ważne jest, aby dany wydatek nie mieścił się w katalogu wydatków ustawowo wyłączonych z kosztów podatkowych.

Wydatki, jakie poniesie przedsiębiorca prowadzący agencję marketingową na realizację sesji poprawiającej wizerunek swojego klienta, nie znajdują się w tym katalogu. Jeśli przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ogólnych, to zwykle koszt zakupu ubrań czy ich wypożyczenia nie będzie przekraczać 3,5 tys. zł. W takim przypadku może zaliczyć je bezpośrednio do kosztów. Ważne jest jednak też to, aby przy ewidencjonowaniu tych wydatków posiadał imienne faktury dokumentujące te wydatki.

Wydatki takie mogą też zostać ujęte, w zależności od umowy z fotografem, w ogólnych kosztach realizacji sesji. Wtedy to kosztem przedsiębiorcy prowadzącego agencję będą tylko te wydatki, które poniósł w związku z umową z fotografem.