Organy podatkowe mogą ustanowić zastaw skarbowy na rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych podatnika.
Kłopoty w regulowaniu należności podatkowych mogą wiązać się dla podatników z ustanowieniem zastawu skarbowego. Obok hipoteki ustawowej zastaw skarbowy jest jedną z form zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego. Zabezpieczenia dokonuje się, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane, czyli podatek wpłacony.

Ważna jest wartość ustanowionego zastawu