Wpisy do ksiąg wieczystych to sposób fiskusa i gmin na uniknięcie przedawnienia zobowiązań podatkowych. Na tyle skuteczny, że samorządy zabezpieczają tak wszystkie swoje należności.
Praktyka zabezpieczania zobowiązań podatkowych hipotekami przymusowymi nasiliła się w czasach kryzysu. W ślad za urzędami skarbowymi poszły gminy, które wpisaniem hipoteki do księgi wieczystej zabezpieczają już nie tylko należności podatkowe, lecz także wszystkie długi. Sposób jest skuteczny, bo pozwala uniknąć przedawnienia zobowiązania.

Blokada na koniec roku