Od 1 stycznia 2013 r. fiskus może się zabezpieczać na ruchomościach i prawach majątkowych dłużnika, które są warte co najmniej 12,3 tys. zł. Nie mogą to być jednak rzeczy lub prawa majątkowe, które nie podlegają egzekucji.
W 2012 r. minimalna kwota zastawu skarbowego wynosiła 11,9 tys. zł.
Podatnicy, którzy mają zaległości wobec organów skarbowych, starają się sprzedać lub oddać komuś swój majątek, tak by utrudnić egzekucję. Żeby temu zapobiec i zabezpieczyć interesy Skarbu Państwa, fiskus może ustanawiać na rzeczach niesolidnych podatników zastaw skarbowy. Umożliwi mu to przeprowadzenie egzekucji, nawet jeśli przedmioty przejdą na własność innej osoby (podatnik może bowiem swobodnie dysponować przedmiotem zastawu skarbowego, np. go sprzedać).