Efektywność i szybkość działania aparatu skarbowego to w czasach kryzysu absolutnie niezbędne atrybuty zdrowego i sprawnego państwa. Trzeba przyznać, że wiele jest robione, by polskie organy podatkowe mogły działać coraz skuteczniej.
Jednym z takich obszarów jest informatyzacja zarówno samych urzędów, jak i obsługi podatników, która przeprowadzana jest w ramach programu e-podatki, a która powinna usprawnić dostęp do informacji i ich przetwarzanie.
Z punktu widzenia efektywności działania urzędów, usprawnienia zdaje się wymagać instytucja czynności sprawdzających, która może stać się dobrym narzędziem do wstępnej weryfikacji rozliczeń podatkowych. W praktyce mogłoby to doprowadzić do ograniczenia sporów i poprawienia społecznego odbioru skarbówki.
Dane z rankingu wskazują też, że właściwym kierunkiem jest odpowiednia identyfikacja obszarów ryzyka oraz typowanie podmiotów do kontroli. W ślad za obraną strategią muszą iść jednak konkretne działania mające na celu specjalizację oraz rozwój kompetencji urzędników. Towarzyszyć im powinny działania zmierzające do zmniejszenia rotacji w urzędach.
Warto wreszcie pamiętać, że za efektywność oraz skuteczność pracy urzędów odpowiadają nie tylko urzędnicy, ale też sami podatnicy. Dlatego ważne jest również edukowanie klienta urzędu skarbowego zarówno w zakresie samych podatków, jak i konieczności ich płacenia. Budowanie kultury podatkowej leży zdecydowanie w interesie państwa.

Jacek Kędzior, partner w Ernst & Young