W poniedziałek upłynął termin składania ofert na budowę, wdrożenie i utrzymanie systemu e-Podatki wraz z dodatkowymi usługami. Tego dnia po południu w Ministerstwie Finansów otwarte zostały koperty z ofertami firm. W przetargu nieograniczonym na wykonawcę systemu udział bierze pięć przedsiębiorstw.

– Od momentu otwarcia kopert, oceny ofert, wyboru tej najlepszej, a potem jeszcze rozpatrzenia odwołań, jak to zwykle przy przetargach bywa, do uruchomienia pierwszych systemów programu upłynie mniej więcej dwa lata. Trzeba liczyć je od zawarcia umowy z ich wykonawcą. Tyle czasu będzie potrzebował zwycięzca przetargu na jego budowę i uruchomienie – mówi nam Marcin Sidelnik, starszy menedżer w firmie PwC, która opracowała koncepcję transformacji polskiej administracji podatkowej i uczestniczy w pracach nad systemem.

A te, jak ustaliliśmy, cały czas trwają w Ministerstwie Finansów, od prawie trzech lat.

– Działa specjalny zespół, są kierownicy poszczególnych projektów wchodzących w skład programu e-Podatki – zapewnia Marcin Sidelnik.

Ministerstwo Finansów przyznaje się do tej współpracy, ale po informacje odsyła na stronę z danymi o systemie.

Właściwość po staremu

Jakie są najnowsze ustalenia? Naczelnicy urzędów skarbowych nadal pozostaną organami podatkowymi. Tak jak obecnie o tym, który naczelnik urzędu skarbowego będzie właściwy dla konkretnego podatnika, będzie decydował adres jego zamieszkania, a w przypadku przedsiębiorców – miejsce siedziby firmy. Nie oznacza to jednak przywiązania osoby do tego konkretnego urzędu. Autorzy koncepcji modernizacji służb podległych ministrowi finansów zakładają, iż wraz z postępującą informatyzacją urzędów proste sprawy będą w coraz szerszym zakresie załatwiane w dowolnym urzędzie skarbowym na terenie województwa lub nawet kraju.

Na początek będzie można uzyskać w ten sposób różnego rodzaju zaświadczenia lub wypisy, np. wypis z Rejestru Zastawów Skarbowych.

Podatnik załatwi drobne sprawy w dowolnym urzędzie skarbowym

Ministerstwo Finansów przewiduje, że wraz z rosnącą gotowością rozwiązań informatycznych taka lista będzie stopniowo się wydłużała – potwierdza Marcin Sidelnik.

W planach jest także utworzenie portalu, gdzie po zalogowaniu się podatnik uzyska wszystkie informacje o swoich rozliczeniach, np. o stanie konta podatkowego, lub będzie mógł za jego pośrednictwem porozumiewać się z urzędem skarbowym, by dowiedzieć się o załatwieniu swojej sprawy. Zmiany zakładają także utworzenie kont podatników, czyli przypominających swego rodzaju konta bankowe.