II Wielkopolski US w Kaliszu, US Łódź-Polesie, US w Tomaszowie Lubelskim i US w Krasnymstawie to laureaci rankingu urzędów skarbowych DGP.
Spośród 400 urzędów skarbowych po raz dziewiąty wybraliśmy te, które działają najszybciej i najlepiej. IX Ranking Urzędów Skarbowych Dziennika Gazety Prawnej tak jak w poprzednich trzech latach objęło patronatem Ministerstwo Finansów.

Co porównywaliśmy

Urzędy – tak jak w VIII rankingu – ocenialiśmy w dwóch kategoriach: skuteczność (nieomylność) i efektywność (pracowitość), a następnie ułożyliśmy klasyfikację generalną. Wyniki trudno jednak porównywać z tymi sprzed roku, bo niektóre kryteria znacząco się zmieniły.
Przede wszystkim inny jest podział urzędów ze względu na wielkość, co decydowało o tym, które placówki ze sobą porównywaliśmy. Za duże urzędy skarbowe (US) resort finansów uznał te, które zatrudniają powyżej 130 (poprzednio 150) pracowników. Za średnie – te, w których pracuje od 61 do 130 (poprzednio od 51 do 150) osób. Z kolei małe to takie, w których zatrudnienie nie przekracza 60 (poprzednio 50) pracowników. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, zmiana kryteriów w stosunku do VIII rankingu wynika ze zmiany stanu zatrudnienia w urzędach i chęci zachowania właściwej liczby placówek w poszczególnych podkategoriach. W odrębnej grupie – tak jak poprzednio – ocenialiśmy urzędy wyspecjalizowane, czyli takie, które obsługują dużych podatników.
Urzędy ocenialiśmy tak jak przed rokiem systemem punktowym. W kategorii efektywność mogły otrzymać maksymalnie 400 punktów, a w kategorii skuteczność – ponad 500. Klasyfikacja generalna stanowi sumę punktów z obu kategorii. Metodologia jest dokładnie wyjaśniona w artykułach na stronach 2 i 3 znajdujących się pod tabelami z wynikami.

Zwycięskie urzędy

W zestawieniu generalnym wśród wyspecjalizowanych urzędów skarbowych wygrał II Wielkopolski US w Kaliszu. Zwycięstwo zawdzięcza m.in. temu, że postępowania podatkowe przeprowadza średnio w ciągu 36 dni, podczas gdy urząd zajmujący drugie miejsce potrzebuje na to 49 dni, a najgorszy z wyspecjalizowanych 189. Ponadto wszystkie z postępowań wszczętych przez II Wielkopolski US w Kaliszu zakończyły się decyzją podatkową (żadne nie zostało umorzone). Ponad 99 proc. z nich to decyzje prawidłowe – nie zostały uchylone przez dyrektora izby skarbowej.
Wśród dużych urzędów skarbowych najlepszy okazał się US Łódź-Polesie. Wygrał nie tylko w klasyfikacji generalnej, ale także w kategorii efektywność. Również ten organ średnio na swoje postępowania potrzebował 36 dni. Spośród wydanych przez niego decyzji uchylonych zostało zaledwie 2,3 proc.
Zwycięzca klasyfikacji generalnej w podkategorii urzędów średniej wielkości to US w Tomaszowie Lubelskim. Może się poszczycić 100-proc. skutecznością postępowań (wszystkie kończyły się decyzją podatkową). Przy czym trwały średnio tylko 19 dni.
Jeszcze szybciej – 12 dni – przebiegały postępowania podatkowe w US w Krasnymstawie – najlepszym spośród małych urzędów w klasyfikacji generalnej. Także tu wszystkie postępowania kończyły się decyzjami.
Swoich zwycięzców mają też poszczególne kategorie. Najbardziej skuteczne urzędy skarbowe to: II Mazowiecki US w Warszawie (wyspecjalizowany), II US w Bydgoszczy (duży), po raz drugi US w Zduńskiej Woli (średni) i US w Jędrzejowie (mały). Najbardziej efektywnymi urzędami okazały się odpowiednio: Lubuski US w Zielonej Górze, US Łódź-Polesie, US w Lęborku i US w Krasnymstawie. Przy tym urzędy z Zielonej Góry i Krasnegostawu powtórzyły swoje sukcesy z poprzedniego rankingu.

Zwycięskie izby

W oddzielnym rankingu ocenialiśmy izby skarbowe, których w Polsce jest 16. W klasyfikacji generalnej maksymalnie mogły one uzyskać 600 punktów: 200 za efektywność i 400 za skuteczność.
Zarówno w klasyfikacji generalnej, jak i w kategorii efektywność najlepsza okazała się Izba Skarbowa w Białymstoku. Najszybciej bowiem załatwiała odwołania od decyzji urzędów skarbowych – średnio w ciągu 74 dni (izba, która wypadła pod tym względem najgorzej, potrzebowała na to prawie 200 dni).
Z kolei najbardziej nieomylną izbą okazała się ta ze Szczecina. Niecały 1 proc. decyzji wydanych przez ten organ był uchylany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.
W tym roku zrezygnowaliśmy z oceny Krajowych Informacji Podatkowych.
Urzędy ocenialiśmy w dwóch kategoriach: skuteczność i efektywność