Od 2013 r. gospodarstwa rolne zaczną prowadzić rachunkowość – zapowiedział w expose premier. W UE już dziś to żadna nowość.
W swoim expose premier Donald Tusk podkreślił, że rolnictwo – mimo swojej specyfiki – jest formą działalności gospodarczej. Stąd konieczność objęcia go rachunkowością. Zmiany mają rozpocząć się od największych gospodarstw i stopniowo będą rozszerzane na mniejsze.
Premier zaznaczył, że w UE w tej chwili kończą się prace nad przepisami, które dla wszystkich korzystających z dopłat będą wprowadzały obowiązek rachunkowości.