Od 1 stycznia 2012 r. wprowadzone zostały zmiany do ustaw podatkowych, w tym np. do ustawy o podatku akcyzowym, o PIT, o CIT i o VAT. Od początku roku zmieniły się również rozporządzenia do tych ustaw.
Co więcej, od kwietnia 2011 r., kiedy komisja egzaminacyjna do spraw doradztwa podatkowego uchwaliła nowe pytania egzaminacyjne dla kandydatów, również zostały wprowadzone zmiany prawne dotyczące podatków.
Dariusz M. Malinowski, członek komisji egzaminacyjnej, zwraca uwagę, że decyzję w sprawie dostosowania pytań do nowego stanu prawnego podejmuje komisja. W najbliższym czasie zaplanowane jest spotkanie plenarne komisji, na którym kwestia ta może zostać poruszona. Ekspert dodaje, że przewodnicząca komisji prof. Teresa Farmulska oraz sekretarz komisji Cezary Krysiak dbają o aktualizację, a więc nie można jej wykluczyć.
Dariusz M. Malinowski dostrzega potrzebę aktualizacji pytań, ponieważ np. w ustawie o VAT zostały wprowadzone nowe rozwiązania. Przykładem jest zmiana art. 17 ustawy o VAT w związku z załącznikiem nr 11 ustawy. Kolejna zmiana dotyczy sposobu dokonywania rocznej korekty z uwzględnieniem kwoty 500 zł u niektórych podatników. Z kolei do ustawy o podatku akcyzowym zostały wprowadzone nowe rozwiązania dotyczące opodatkowania węgla.
Wyjaśnijmy, że jeśli komisja zmieni pytania obowiązujące na egzaminie, to nie będą one dotyczyły kandydatów, którzy już wcześniej zapisali się na egzaminy. Część pisemna egzaminu odbędzie się 5, 6, 7 i 8 marca tego roku. Z kolei najbliższe egzaminy ustne zostały wyznaczone od 23 do 26 stycznia.
Opłaty za egzamin
– 900 zł musi zapłacić kandydat na doradcę przed zapisaniem się na egzamin
– 600 zł musi zapłacić kandydat, który nie zdał części pisemnej lub ustnej egzaminu