Od 1 stycznia 2012 r. wprowadzone zostały zmiany do ustaw podatkowych, w tym np. do ustawy o podatku akcyzowym, o PIT, o CIT i o VAT. Od początku roku zmieniły się również rozporządzenia do tych ustaw.
Co więcej, od kwietnia 2011 r., kiedy komisja egzaminacyjna do spraw doradztwa podatkowego uchwaliła nowe pytania egzaminacyjne dla kandydatów, również zostały wprowadzone zmiany prawne dotyczące podatków.
Dariusz M. Malinowski, członek komisji egzaminacyjnej, zwraca uwagę, że decyzję w sprawie dostosowania pytań do nowego stanu prawnego podejmuje komisja. W najbliższym czasie zaplanowane jest spotkanie plenarne komisji, na którym kwestia ta może zostać poruszona. Ekspert dodaje, że przewodnicząca komisji prof. Teresa Farmulska oraz sekretarz komisji Cezary Krysiak dbają o aktualizację, a więc nie można jej wykluczyć.