Kandydaci na doradców podatkowych będą musieli czekać co najmniej pół roku na egzamin pisemny na doradcę.
Najbliższy termin egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego wypada od 5 do 8 marca. Wyznaczył go Cezary Krysiak, sekretarz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. W oddzielnym komunikacie poinformował on, że limit miejsc na ten egzamin został już wyczerpany, mimo że kandydaci mogą składać dokumenty niezbędne do podejścia do egzaminu na 30 dni przed wyznaczonym terminem. Wszyscy, którzy teraz chcieliby zapisać się na egzamin, mogą to zrobić, ale zdawać będą nie wcześniej niż za pół roku. Wpływające wnioski o dopuszczenie do egzaminu będą kwalifikowane do kolejnego terminu, w drugiej połowie 2012 r. Nie został on jeszcze wyznaczony.
Kandydaci nie mogą też zapisać się na najbliższe egzaminy ustne, które zostały wyznaczone od 20 do 24 lutego. Wniosek o wyznaczenie terminu części ustnej trzeba złożyć do komisji nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym deklaruje się chęć zdawania tej części egzaminu.