Przepisy ustawy nakładają wysoki podatek na służebność przejazdu. Wprowadzają też nadmierne opodatkowanie służebności mieszkania.
Problem z opodatkowaniem służebności osobistej przechodu i przejazdu najlepiej pokazuje przykład dotyczący ustalenia drogi przez dużą działkę sąsiada. Organy podatkowe chcą, aby podstawę opodatkowania liczyć od wartości całej działki sąsiada, a nie od wycinka drogi. W efekcie podatek obliczony w ten sposób może przekraczać milion złotych.
Zbigniew Błaszczyk doradca podatkowy w Tax-US, przyznaje, że ustawodawca nie wskazał przepisu, który uprawniałby do zajęcia takiego stanowiska przez organ podatkowy.