Prawo do korzystania z lokalu ustanowione między najbliższymi członkami rodziny nie podlega opodatkowaniu. Jednak zdaniem fiskusa – nie zawsze.
Ojciec podarował synowi mieszkanie. Umowa została podpisana przed notariuszem. Jednocześnie syn ustanowił na rzecz ojca i matki bezpłatną służebność osobistą nieruchomości. Dzięki temu mają oni prawo do końca życia korzystać z lokalu.
Z przepisów wynika, że zarówno darowizna, jak i ustanowienie służebności są zwolnione z podatku od spadków i darowizn, ponieważ chodzi o transakcję między członkami najbliższej rodziny. Zgodnie z art. 4a ust. 1 oraz ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.) nie trzeba również zgłaszać ich do urzędu skarbowego na druku SD-Z2, ponieważ umowa ma formę aktu notarialnego.