Koniec roku skłania wielu rodaków do powrotu z zarobkowej emigracji. Po przyjeździe do Polski takie osoby będą musiały dopełnić kilku obowiązków podatkowych. Na początek trzeba będzie ustalić, w którym urzędzie skarbowym trzeba się rozliczać.
Prawidłowe ustalenie właściwości miejscowej urzędu skarbowego nie jest łatwym zadaniem. Zależy ona od wielu czynników, w tym m.in. od tego, czy chodzi o osobę fizyczną czy prawną, mającą miejsce zamieszkania w Polsce, rodzaju podatku czy źródła dochodów.
Ogólne zasady ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych zostały uregulowane w Ordynacji podatkowej, a doprecyzowane w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie właściwości organów podatkowych.