Obowiązki podatkowe osób pracujących za granicą zależą od ich rezydencji podatkowej. Ta z kolei wiąże się z długością pobytu w kraju lub usytuowaniem centrum interesów życiowych.

Czy należy rozliczyć PIT po powrocie do kraju

Podatnik mieszka w Polsce. Przebywa czasowo w Niemczech, gdzie pracuje na podstawie umowy o dzieło. Jako swoje centrum interesów osobistych uważa Polskę, gdzie znajduje się jego żona i dzieci. Na czas wykonywania pracy za granicą wynajmuje mieszkanie w Berlinie. Czy powinien rozliczyć się z fiskusem po powrocie do kraju?

Czy uzyskane zarobki wykazuje się w zeznaniu PIT-36

Podatniczka planuje pod koniec 2012 r. wrócić do Polski po kilkumiesięcznym pobycie w Wielkiej Brytanii. Przed wyjazdem pracowała i zarabiała w Polsce. Czy będzie musiała w zeznaniu rocznym wykazać wszystkie zarobki?

Czy w umowach są różne metody rozliczenia podatku

Podatniczka planuje w lipcu podjąć pracę w Niemczech, a w sierpniu w Holandii. Będzie pracować w rolnictwie, przy zbiorze owoców i warzyw. Czy do zarobionych pieniędzy będzie musiał zastosować dwie metody unikania podwójnego opodatkowania?

Czy renta za wypadek jest opodatkowana PIT

Od początku kwietnia podatnik pracował w Niemczech. W okresie zatrudnienia uległ wypadkowi i utracił zdolność do pracy. Otrzymał rentę z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń. Czy od tej kwoty powinien zapłacić podatek w Polsce?

Czy stypendium jest zwolnione z podatku

Podatniczce zostało przyznane przez międzynarodową organizację stypendium na realizację przez 12 miesięcy projektu naukowego na Uniwersytecie w Wielkiej Brytanii. Czy od otrzymanych kwot trzeba zapłacić w Polsce podatek dochodowy od osób fizycznych?

Czy zaliczki na podatek zawsze płaci płatnik

Pracownik z Polski został oddelegowany do Belgii, gdzie wykonuje pracę pod kierownictwem i kontrolą belgijskiego pracodawcy. Spółka polska nie ponosi odpowiedzialności za wydajność i wyniki pracy oddelegowanego pracownika. Wynagrodzenie oraz miesięczny dodatek mieszkaniowy i dodatek na towary wypłacane są pracownikowi (co miesiąc) na podstawie zawartej umowy. Wszystkie koszty poniesione przez pracodawcę z tytułu wynagrodzenia i dodatków wypłaconych w Polsce są refakturowane na spółkę belgijską na podstawie miesięcznych zestawień. Czy od wynagrodzenia belgijskiego trzeba rozliczyć zaliczki na PIT w Polsce?

Czy ważne są zapisy umów międzynarodowych

Student wrócił właśnie po trzech miesiącach pracy w Holandii do Polski. Czy do rozliczenia dochodów zagranicznych będą miały zastosowanie umowy podatkowe, m.in. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a Holandią?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czy należy opodatkować swoje dochody po powrocie z emigracji.