Podatnik, który w zeznaniu rocznym PIT wykazał nadpłatę, nie musi składać dodatkowo wniosku o jej stwierdzenie i zwrot. Urząd ma trzy miesiące na wypłatę pieniędzy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie orzekł, że urząd skarbowy ma obowiązek umorzyć postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty wykazanej w zeznaniu PIT, jeśli podatnik złoży taki wniosek. Sąd przypomniał, że wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty można złożyć wtedy, gdy podatnik np. pomylił się. Nie dotyczy to jednak nadpłat wynikających z zeznań rocznych, ponieważ powstanie nadpłaty w takiej sytuacji jest skutkiem działania systemu podatkowego. Innymi słowy, wynikająca z zeznania podatkowego nadpłata podlega zwrotowi z urzędu podatnikowi przez organ podatkowy, bez konieczności wydawania w tym przedmiocie decyzji administracyjnej, w terminie wskazanym w art. 77 par. 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej(t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), a więc w terminie trzech miesięcy.
Jeśli jednak podatnik złoży wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty wynikającej z zeznania podatkowego PIT, a następnie złoży odwołanie do izby skarbowej, to nie ma ona podstaw do rozpatrzenia takiego wniosku. Sąd wyjaśnił, że w takiej sytuacji wniosek o stwierdzenie nadpłaty jest bezprzedmiotowy, a postępowanie należy umorzyć.
W omawianej sprawie istotne było też to, że organy podatkowe nie kwestionowały w ogóle wysokości nadpłaty ani zasadności jej zwrotu. Wyrok jest nieprawomocny.
Sygn. akt I SA/Ol 483/11