Spadkobierca może otrzymać za zmarłego zwrot podatku, jeśli odziedziczył po nim ulgę w PIT. Trzeba tylko przedstawić fiskusowi postanowienie sądu o nabyciu spadku.

Osoby dziedziczące przejmują przewidziane w przepisach podatkowych majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.

Istnieje też kilka przepisów odnoszących się wprost do nadpłaty, która może wynikać np. z wykorzystania ulg w rozliczeniu rocznym złożonym przez podatnika jeszcze przed śmiercią.

– Przypadające na rzecz spadkodawcy nadpłaty zwracane są poszczególnym spadkobiercom w proporcji określonej w ich zgodnym oświadczeniu woli – tłumaczy Michał Goj, menedżer w Ernst & Young.

Ekspert dodaje, że warunkiem jest dostarczenie do organu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zgodnego oświadczenia woli wszystkich spadkobierców co do podziału nadpłaty. To ostatnie należy złożyć w terminie 30 dni od złożenia w organie prawomocnego wyroku sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Jeżeli spadkobiercy nie dojdą do porozumienia lub nie złożą w terminie oświadczenia, kwota nadpłaty przekazywana jest przez organ podatkowy do depozytu. Koszty z tym związane pomniejszają nadpłatę.

Michał Goj ostrzega także, że termin zwrotu nadpłaty zawsze ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania spadkowego. W razie jego przekroczenia jeszcze przed śmiercią oprocentowanie nadpłaty nalicza się jedynie do dnia otwarcia spadku (o ile zwrot nastąpi w ciągu 15 dni od dnia złożenia oświadczenia).