Opiekunowie prawni prowadzący rodzinne domy dziecka, którzy nie odliczyli ulgi prorodzinnej, mogą składać wnioski o stwierdzenie nadpłaty.
O tym, że resort finansów uznaje prawo do ulgi prorodzinnej opiekunów prawnych prowadzących rodzinne domy dziecka informowaliśmy w wydaniu „DGP” z 17 sierpnia. Podatnicy, którzy nie skorzystali z tego prawa albo oddali ulgę, którą zakwestionował im organ podatkowy, powinni się ubiegać o zwrot nadpłaty. Jest o co walczyć, bo ulga za cały rok sprawowania pieczy nad dzieckiem małoletnim wynosi aż 1112,04 zł.
Podatnik, który nie odliczył ulgi, a chciałby skorzystać z tego prawa, składając wniosek o stwierdzenie nadpłaty, ma obowiązek złożyć korektę zeznania.
– Samo złożenie korekty nie jest czynnością bezpośrednio zmierzającą do odzyskania nadpłaconego podatku, a jedynie czynnością korygującą prawidłowość rozliczeń – tłumaczy Karolina Brzozowska, ekspert podatkowy z ECDDP.
Natomiast złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty skutkuje wszczęciem postępowania, którego bezpośrednim celem jest określenie wysokości zwrotu.
– Z kolei podatnik, który odliczył ulgę, lecz następnie ją zwrócił, korygując zeznanie po wezwaniu przez organ podatkowy, powinien wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty złożyć ponowną korektę PIT – dodaje Karolina Brzozowska.
Z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w PIT można wystąpić do czasu upływu terminu zobowiązania podatkowego. Jest to zatem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym podatek został zapłacony.
Razem z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatnik ma obowiązek złożyć korektę zeznania podatkowego.
– W treści wniosku można zaznaczyć, że jest on jednocześnie uzasadnieniem przyczyn złożenia korekty, które jest obowiązkowe – podpowiada Karolina Brzozowska.
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w przypadku gdy prawidłowość skorygowanego zeznania nie budzi wątpliwości, może skutkować zwrotem nadpłaty bez wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę.
Treść wniosku
Wniosek o nadpłatę powinien zawierać:
● uzasadnienie,
● oznaczenie naczelnika urzędu skarbowego,
● oznaczenie wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, NIP),
● treść żądania (jaka wysokość i za jaki okres),
● podpis podatnika.