Przychód osiągnięty z odpłatnego zbycia otrzymanych za darmo udziałów w celu ich umorzenia nie może być pomniejszony o koszty nabycia.

Przychód ze zbycia udziałów w celu umorzenia od 1 stycznia 2011 r. jest przychodem ze zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych, a nie z kapitałów pieniężnych – orzekł WSA we Wrocławiu.

Po 31 grudnia 2010 r. zmieniły się bowiem przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Art. 25 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, który do końca 2010 r. określał, że dochód uzyskany ze zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia jest dochodem z udziału w zyskach osób prawnych, został uchylony. Jak wyjaśnił sąd, pociąga to za sobą konsekwencje podatkowe.

Przychód ze zbycia spółce udziałów celem ich umorzenia należy uznać po prostu za przychód ze zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT, dochodem z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT. Innymi słowy, dochód ze sprzedaży udziałów można pomniejszyć o koszty nabycia tych udziałów. Opodatkowany byłby więc zysk ze sprzedaży.

Problem z rozliczeniem pojawia się jednak, gdy podatnik nabył udziały za darmo. W takiej sytuacji zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o PIT dochód uzyskany ze zbycia udziałów otrzymanych w drodze spadku lub darowizny w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn jest zwolniony z PIT. A zatem w przypadku nabycia za darmo udziałów i ich sprzedaży dochód można pomniejszyć o zapłacony podatek od spadków i darowizn. Jeśli jednak podatnik nie miał obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn, a sprzedał udziały w spółce, to będzie musiał zapłacić 19-proc. podatek dochodowy bez uwzględniania kosztów nabycia (podatnik nie zapłacił za nabycie udziałów).

Sąd wskazał, że art. 24 ust. 5d ustawy o PIT nie ma zastosowania. W konsekwencji wartość udziałów z dnia ich otrzymania nie jest kosztem uzyskania przychodów.

W omawianej sprawie skarżący przedstawił zdarzenie przyszłe. Wskazał, że dostanie jako darowiznę udziały w spółce. Zamierza je jednak sprzedać tej spółce (zbycie celem umorzenia). Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt I SA/Wr 866/11