Po uwierzytelnieniu przez stronę polską tekstu nowej umowy podatkowej z Czechami, pełny tekst umowy zostanie opublikowany na stronach Ministerstwa Finansów.

Nowa, polsko-czeska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, która została podpisana między rządami obydwu państw, zastąpi tę z 24 czerwca 1993 roku. Reguluje ona podstawowe zasady współpracy między organami podatkowymi oraz rozdziela prawa do opodatkowania poszczególnych kategorii dochodów.

Jak wyjaśnił nam resort finansów, w okresie od zawarcia traktatu w 1993 roku znacznie zmieniły się warunki ekonomiczne oraz polska polityka w zakresie tego typu umów.

– Podpisana 13 września 2011 r. umowa z Republiką Czeską w pełni odpowiada aktualnej polityce podatkowej obu państw i obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce i Czechach – zapewnia Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów.

Jednocześnie wyjaśnia, że do najważniejszych zmian w nowej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania należą m.in. rozszerzenie art. 9 umowy o możliwość dokonania tzw. korekty wtórnej, zmiana definicji należności licencyjnych, określonej w art. 12 ust. 3 obowiązującej umowy, zamieszczenie tzw. pełnej klauzuli wymiany informacji.

Związanie nową umową nastąpi w drodze ratyfikacji za wcześniejszą zgodą wyrażoną w ustawie.