Po uwierzytelnieniu przez stronę polską tekstu nowej umowy podatkowej z Czechami, pełny tekst umowy zostanie opublikowany na stronach Ministerstwa Finansów.

Nowa, polsko-czeska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, która została podpisana między rządami obydwu państw, zastąpi tę z 24 czerwca 1993 roku. Reguluje ona podstawowe zasady współpracy między organami podatkowymi oraz rozdziela prawa do opodatkowania poszczególnych kategorii dochodów.

Jak wyjaśnił nam resort finansów, w okresie od zawarcia traktatu w 1993 roku znacznie zmieniły się warunki ekonomiczne oraz polska polityka w zakresie tego typu umów.