Rozliczenie należności licencyjnych na podstawie umów podatkowych nie zależy od rodzaju działalności - mówi Paweł Nocznicki, doradca podatkowy, menedżer w Stone & Feather Tax Advisory.
Naczelny Sąd Administracyjny wydał 21 lutego 2012 r. wyrok w sprawie poboru podatku u źródła na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską i Niemcami z tytułu użytkowania urządzenia przemysłowego (sygn. akt II FSK 1476/10). O co chodziło w tej sprawie?
Zgodnie z art. 12 polsko-niemieckiej umowy należności z tytułu użytkowania urządzenia przemysłowego traktowane są jako należności licencyjne. Polski podmiot wypłacający te należności na rzecz rezydenta niemieckiego zobowiązany jest do poboru od tych należności podatku u źródła w wysokości 5 proc. należności brutto (warunkiem jest posiadanie certyfikatu rezydencji odbiorcy należności).