Resort finansów chce wprowadzić do międzynarodowych umów podatkowych klauzulę, która pozwoli na uzyskiwanie informacji o dochodach Polaków za granicą oraz o zagranicznych rachunkach bankowych. Zmiany dotyczyłyby też umów z rajami podatkowymi.

Ministerstwo Finansów podjęło już działania, by renegocjować umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z: Norwegią, Koreą Płd., Stanami Zjednoczonymi, Holandią, Kanadą, Islandią, Belgią - poinformował wiceminister finansów Maciej Grabowski w odpowiedzi na interpelację posła (PiS) Łukasza Zbonikowskiego (nr 680).

Wiceminister wyjaśnił, że celem renegocjowania umów jest m.in. wprowadzenie do tych umów pełnej klauzuli wymiany informacji podatkowej. Taka klauzula została już wprowadzona np. do wynegocjowanego niedawno protokołu, czyli aneksu do polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego.

Klauzula, oparta na art. 26 Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku, jest efektywnym narzędziem uzyskiwania informacji o dochodach polskich rezydentów uzyskanych za granicą oraz o kwotach przechowywanych na rachunkach bankowych. Resort planuje, że docelowo pełna klauzula wymiany informacji podatkowej znajdzie się we wszystkich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Reklama

Ministerstwo Finansów prowadzi również prace zmierzające do zawarcia umów o wymianie informacji podatkowych z krajami, które stosują szkodliwe praktyki podatkowe i oferują podatnikom pełną tajemnicę bankową - poinformował Grabowski. Umowy o wymianie informacji podatkowych zostaną w najbliższym czasie zawarte z takimi krajami jak: Monako, Gibraltar, Kajmany, San Marino, Andora, Wyspy Dziewicze, Bermudy, Liberia, Turks & Caicos Islands, Montserrat, Anquila, Dominika, Grenada, Belize.

27 listopada 2011 r. weszła już w życie umowa z wyspą Man, 2 grudnia 2011 r. została podpisana umowa z Jersey, a 6 grudnia 2011 r. z Guernsey.