Organ podatkowy może podczas czynności sprawdzających wezwać podatnika do przedłożenia dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z ulg.
Odliczenie ulg podatkowych to przywilej, z którego mogą korzystać podatnicy po spełnieniu pewnych, określonych ustawowo warunków. Te warunki – jak podkreśla Ewelina Lelito, starszy konsultant w BDO – to najczęściej odpowiednie dokumentowanie odliczeń.
Podatnik nie powinien dołączać tych dokumentów do zeznania rocznego, ale przechowywać je we własnym zakresie.