Od 26 września do 7 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Agencja może przyznać pomoc podmiotom wykonującym bądź podejmującym wykonywanie działalności gospodarczej m.in. w zakresie rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Agencja w odpowiedzi na pytanie „DGP” wyjaśniła, że wnioskodawca składający wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 312 musi wykazać, że planowane usługi rachunkowe wpisują się w zakres działalności sklasyfikowanych pod kodem PKD 69.20.Z.

Dotyczy to m.in. księgowania wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych, sporządzania sprawozdań i bilansów finansowych, kontroli i potwierdzania poprawności sprawozdań i bilansów finansowych. Ponadto kod ten obejmuje przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych oraz doradztwo podatkowe i reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi.

W ramach tak sklasyfikowanej operacji wnioskodawca może starać się o wyposażenie biura rachunkowego (np. komputer, meble biurowe itp.). Agencja podkreśla, że operacja może być związana z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości.