Rośnie liczba kas fiskalnych zgłaszanych przez podatników do urzędów skarbowych. W ciągu ostatnich czterech miesięcy (maj – sierpień) fiskus otrzymał informację o instalacji 79,1 tys. kas. Od stycznia do maja tego roku było to tylko 49,9 tys. urządzeń. Spory odsetek kas rejestrujących – bo w niektórych urzędach sięgający nawet 60 proc. – zostało zainstalowanych przez lekarzy. Niewielki procent w tej grupie stanowią prawnicy.

Takie wnioski płyną z sondy „DGP” przeprowadzonej we wszystkich 16 izbach skarbowych.

Nowe obowiązki

Kasy fiskalne w prowadzonej działalności gospodarczej muszą od początku maja 2011 r. stosować m.in. lekarze, prawnicy, rzeczoznawcy, osoby świadczące usługi pogrzebowe. Według szacunków Ministerstwa Finansów nowe obowiązki miały objąć 150 tys. podatników, którzy mieli kupić 300 tys. urządzeń. W praktyce statystyka jest nieco skromniejsza, ale i tak nowo zgłaszanych kas jest w niektórych urzędach nawet dwa razy więcej niż przed rokiem. Przykładowo w woj. śląskim w okresie od początku maja do 26 sierpnia 2011 r. podatnicy zgłosili ok. 10 tys. kas fiskalnych. W porównywalnym okresie 2010 r. było to ok. 5,9 tys. kas. W woj. warmińsko-mazurskim od 1 maja 2011 r. do 19 sierpnia 2011 r. podatnicy zgłosili 2422 kasy. W tym samym czasie poprzedniego roku – 1633. W woj. świętokrzyskim od 1 maja do 22 sierpnia 2011 r. pisemne zgłoszenie o liczbie kas złożyło 1618 podatników. Zgłoszenia dotyczyły 2014 kas. W woj. pomorskim w tym samym czasie wpłynęły dokumenty dotyczące 6 tys. kas (w 2010 r. było to 3,4 tys.).

– Od 1 maja 2011 r. do 15 sierpnia 2011 r. podatnicy w woj. małopolskim zgłosili ok. 9 tys. nowych kas. W analogicznym okresie roku ubiegłego było ok. 4,5 tys. kas. Oznacza to 100-proc. wzrost w tym roku – wylicza Konrad Zawada z Izby Skarbowej w Krakowie.

Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z Izby Skarbowej w Poznaniu dodaje, że od kilku już lat urzędnicy obserwują tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o liczbę rejestrowanych kas. Na koniec I kwartału 2009 r. zarejestrowanych było ponad 145 tys. kas, na koniec I kwartału 2010 r. było to już ponad 152 tys. kas. Natomiast w I kwartale 2011 r. było już blisko 159 tys. urządzeń.