Od wprowadzenia kas fiskalnych w gabinetach lekarskich mija niemal rok. W tym czasie dało się zauważyć już pierwsze kłopoty, jakie mają medycy z wywiązywaniem się z obowiązku posługiwania się takimi urządzeniami.
Zgodnie z przepisami, w przypadku świadczenia usług, w tym także w zakresie ochrony zdrowia, na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, prawie w każdym przypadku powinien być wystawiony paragon, a sama usługa powinna być zaewidencjonowana w kasie. Co jednak gdy usługi nie są świadczone w gabinecie lekarskim, lecz bezpośrednio w mieszkaniu pacjenta? Otóż również w tym przypadku usługa powinna być zewidencjonowana w kasie fiskalnej. Na rynku są obecnie dostępne kasy przenośne, zasilane na baterie i stosunkowo niedrogie. W przypadku świadczenia usług bezpośrednio u pacjentów warto w takie urządzenie się zaopatrzyć.
Ale posługiwanie się przenośnymi kasami to niejedyny problem, z którym borykają się lekarze. Dodatkowe wątpliwości dotyczą przepisów odnoszących się do tych przypadków, w których kasa ulega awarii. Zgodnie z przepisami o VAT w takim przypadku należy bezwzględnie zaprzestać sprzedaży, co w przypadku lekarza oznacza zaprzestanie świadczenia usług medycznych. Kłopot w tym, że nie zawsze jest to możliwe. O ile spokojnie można wyobrazić sobie sytuację, w której sprzedawca w sklepie spożywczym zaprzestaje po awarii kasy sprzedaży bez większych konsekwencji, poza oczywiście stratami finansowymi spowodowanymi tym, że w takiej sytuacji wolumen sprzedaży spada, o tyle trudno byłoby uargumentować, że bez poważniejszych konsekwencji można zaprzestać wykonywania np. czynności ratujących życie pacjenta. Co zatem w takiej sytuacji zrobić?
Wyjścia są dwa. Po pierwsze można zaopatrzyć się w tzw. kasę rezerwową, czyli urządzenie, które po przejściu takiej samej drogi legalizowania, jak zwykła kasa używana na co dzień, ma stanowić sprzęt awaryjny na wypadek, gdyby popsuła się kasa podstawowa. To rozwiązanie jest oczywiście mało praktyczne w przypadku lekarza świadczącego usługi bezpośrednio u pacjentów. Musiałby on bowiem zaopatrzyć się w dwie kasy przenośne, które musiałby każdorazowo ze sobą zabierać. Po drugie mimo ewidencjonowania obrotów w kasie można wystawić fakturę za usługę. Transakcja taka nie wymaga zewidencjonowania w kasie pod warunkiem, że zapłata za nią zostanie dokonana przez pocztę lub bank na rachunek bankowy podatnika.
Paragon nie pozbawia możliwości wystawienia faktury
W przypadku zewidencjonowania sprzedaży w kasie, usługobiorca może, mimo wystawienia paragonu, zażądać wystawienia faktury. W takim przypadku nie można mu tego odmówić. Wydanie faktury odbywa się jednak za zwrotem paragonu.

Michał Klepaczko