Rok 2011 miał być wyjątkowo dobry dla branży kas fiskalnych. 150 tys. nowych podatników miało od maja 2011 r. zainstalować 300 tys. kas rejestrujących. Tak szacowało Ministerstwo Finansów. Rzeczywistość okazała się nieco skromniejsza. Od maja do grudnia 2011 r. w całej Polsce podatnicy złożyli do urzędów skarbowych 131 339 zgłoszeń o kasach. W analogicznym okresie 2010 r. było to 82 021.

Obowiązki ewidencyjne

Większość podatników sprzedających towary i świadczących usługi ma obowiązek prowadzenia ewidencji obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Każda dokonywana przez nich sprzedaż powinna zostać udokumentowana paragonem, który następnie wręczany jest kupującemu.

– Niestety część nieuczciwych podatników próbuje ukryć swoje obroty, co powoduje zaniżenie wpływów do budżetu państwa – zauważa Maciej Cichański z Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Kasy fiskalne w prowadzonej działalności gospodarczej muszą od początku maja 2011 r. stosować m.in. lekarze, prawnicy, rzeczoznawcy, osoby świadczące usługi pogrzebowe. Po kupnie kas fiskalnych trzeba dokonać ich fiskalizacji oraz zgłosić je w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Naczelnik po przyjęciu zgłoszenia nada numer ewidencyjny dla każdej z kas, który nanosi się na obudowę.

Liczba podmiotów ewidencjonujących obroty w kasach zależy w dużej mierze od regionu kraju. Najwięcej kas podatnicy zgłosili w ubiegłym roku w woj. mazowieckim – 28 300. Na drugim miejscu jest Małopolska z nieco ponad 16 tys. zgłoszeń. Na trzecim miejscu jest woj. wielkopolskie z 10 737 zgłoszeń.

Liczba urządzeń

Podatnicy muszą zgłosić do urzędu skarbowego wszystkie nabyte urządzenia, uwzględniając też kasy rezerwowe. Z zebranej przez nas statystyki wynika, że większość dokumentów napływających do urzędów skarbowych dotyczy jednej kasy. Jednak zależy to od liczby otwieranych punktów sprzedaży.

– Osoby prowadzące działalność jednoosobową zgłaszają jedną kasę. W przypadku innych podmiotów (osoby prawne, spółki osobowe, spółki cywilne) zgłaszane są co najmniej dwie kasy – potwierdza Agnieszka Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi.

Ewidencję w kasach sprawdzają pracownicy urzędów skarbowych oraz kontroli skarbowej

Według Joanny Maksymowicz-Panek z Izby Skarbowej w Rzeszowie, częstotliwość zgłaszania większej liczby kas przez jednego podatnika jest zależna od urzędu skarbowego, terenu, na którym on działa, oraz zasięgu działania. Dlatego w Podkarpackim Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie ok. 90 proc. stanowią podatnicy zgłaszający więcej niż jedną kasę fiskalną. W innych urzędach kształtuje się to pomiędzy 1 a 40 proc. Rekordowa liczba zgłoszonych przez jednego podatnika kas fiskalnych to 163 urządzenia.

– Przykładowo w Urzędzie Skarbowym w Ełku 1 kasę zgłosiło 137 podatników, 2 kasy – 14 podatników, a 3 kasy – 4 podatników – wylicza Renata Kostowska z Izby Skarbowej w Olsztynie.

Andrzej Pieczko z Izby Skarbowej w Zielonej Górze podsumował dane z Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim. Wynika z niego, że od 1 maja do 15 grudnia 2011 r. 588 podatników zgłosiło do zarejestrowania 706 kas fiskalnych, w tym: po 1 kasie zgłosiło 520 podatników, po 2 kasy – 53 podatników, po 3 kasy – 7 podatników, po 4 kasy – 5 podatników, 5 kas – 1 podatnik, 10 kas – 1 podatnik, 24 kasy – 1 podatnik.