Podatnik, którzy zlikwidował działalność, ma prawo kontynuować odliczenia z tytułu ulgi uczniowskiej i obniżać podatek od dochodów uzyskanych z innych źródeł.

Podatnik, któremu przyznano ulgę uczniowską, nabywał prawo do jej całkowitego wykorzystania także w przypadku likwidacji działalności gospodarczej. W takiej sytuacji może on w dalszym ciągu obniżać podatek dochodowy obliczony także od dochodów osiąganych z innych źródeł, np. ze stosunku pracy, renty, emerytury lub najmu. Takich wyjaśnień udzieliło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 23227/11). Z interpelacji tej wynika, że rzemieślnicy, którzy nabyli prawo do ulgi uczniowskiej, w praktyce często nie mają możliwości jej pełnego wykorzystania. Dotyczy to głównie małych jednoosobowych zakładów rzemieślniczych osiągających niewielkie dochody oraz byłych rzemieślników będących obecnie emerytami lub rencistami.

Grzegorz Grochowina, ekspert KPMG, potwierdza, że nie ma przeciwwskazań, aby emerytowany rzemieślnik kontynuował odliczenia od podatku z tytułu ulgi uczniowskiej, zarówno gdy rozlicza się indywidualnie, jak i z małżonkiem. W przypadku, gdy podatnik nie uzyska dochodu z działalności gospodarczej lub zaprzestanie tej działalności, ale ma dochody z innych źródeł lub korzysta ze wspólnego opodatkowania z małżonkiem, może odliczyć ulgę z tytułu wyszkolenia ucznia, do wysokości określonej w decyzji urzędu skarbowego. Ulgę rozlicza się pod warunkiem, że występuje podatek należny do zapłaty.

Nasz rozmówca zwraca uwagę, że nabyte na podstawie decyzji fiskusa prawo do ulgi nie wygasa z chwilą śmierci podatnika. Zgodnie z art. 97 par. 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. W opinii eksperta na podstawie tego przepisu ulga uczniowska jako majątkowe prawo przechodzi z chwilą śmierci osoby do niej uprawnionej na spadkobierców.

Ważne!

Ulga uczniowska przysługiwała osobom zatrudniającym w działalności pracowników w celu przygotowania zawodowego