Osoba lub firma, która podczas kampanii wyborczej przekaże partii lub konkretnemu politykowi darowiznę, nie odliczy jej w rozliczeniu podatkowym.
Darczyńcy muszą zdawać sobie sprawę z tego, że darowizny na rzecz podmiotów prowadzących działalność polityczną nie podlegają odliczeniu od PIT i CIT. Nie są one bowiem wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz.1536 z późn. zm.).
Ustawa pozwala odliczyć darowizny wyłącznie na cele związane z działalnością charytatywną, ochroną i promocją zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, promocją i organizacją wolontariatu itp. Takie darowizny mogą być odliczone do wysokości 6 proc. (przez osoby fizyczne) i do 10 proc. (przez osoby prawne) uzyskanego w danym roku dochodu przez darczyńcę.
– Zawarte w ustawie wyliczenie podmiotów uprawniających do skorzystania z odliczenia nie zawiera darowizn na rzecz partii politycznej, fundacji utworzonej przez partię polityczną czy polityka działającego jako osoba fizyczna. Takich darowizn nie można więc odliczyć od dochodu – potwierdza Karol Potocki, konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.