Z opublikowanego wczoraj projektu obwieszczenia ministra finansów w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. wynika, że stawka maksymalna od budynków lub ich części mieszkalnych wzrośnie w przyszłym roku do 0,70 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej (obecnie 0,67 zł).

O 4,2 proc., czyli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrosną również wszystkie pozostałe stawki uregulowane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Przykładowo stawka za grunty pozostałe wyniesie 0,43 zł od 1 mkw. powierzchni (obecnie 0,41 zł). Stawka ta ma zastosowanie do działek budowlanych, których właścicielami są osoby fizyczne.

Więcej mogą również zapłacić posiadacze garaży. Zastosowanie do nich ma stawka dla budynków lub ich części pozostałych. W tym roku wynosi ona 7,06 zł, natomiast w przyszłym roku ma to być 7,36 zł.

Wyższe obciążenia podatkowe mogą dotknąć również przedsiębiorców. Stawka od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie do 0,84 zł (obecnie 0,80 zł). Z kolei stawka od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wyniesie 21,94 zł (obecnie – 21,05 zł).

Wzrosną również stawki opłat. Na handlujących na targowiskach może zostać nałożona opłata targowa nawet w wysokości 728,64 zł (obecnie 699,27 zł).

O tym, czy w przyszłym roku wzrosną stawki podatku w poszczególnych gminach i miastach, zdecydują jednak rady gmin i miast. Obwieszczenie ministra finansów wyznacza im jedynie limit, którego rady nie mogą przekroczyć.