Osoby niepełnosprawne, które latem wyjechały do specjalistycznych ośrodków, np. sanatoriów, mogą poniesione na ten cel wydatki uwzględnić w zeznaniu PIT. Odliczą je od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Czy wydatki na turnus można odliczyć

Podatnik jest osobą niepełnosprawną. Zamierza wyjechać do sanatorium na 21 dni. Poniesie pełną odpłatność za pobyt w ośrodku. Czy będzie mógł te wydatki uwzględnić w PIT?

Czy matka uwzględni wydatki na dziecko

W 2011 roku podatniczka była trzy razy z pozostającym na jej utrzymaniu niepełnosprawnym synem na turnusach rehabilitacyjnych. Ośrodek, w którym prowadzona jest rehabilitacja, oddalony jest od miejsca zamieszkania podatniczki o 550 km. Całkowitą cenę turnusu stanowią dwie faktury. Ośrodek rehabilitacyjny wystawił fakturę tylko na rehabilitację. Natomiast drugi ośrodek wystawił oddzielną fakturę za pobyt i wyżywienie. Wydatki odnoszące się do pobytu na turnusie są wydatkami dotyczącymi pobytu na rehabilitacji podatniczki i jej syna. Czy podatniczka odliczy od dochodu tylko wydatki na dziecko?

Czy wszystkie koszty pomniejszą dochód

Podatnik jest zaliczony do osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (schorzenie kręgosłupa). Czy może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym i na leczeniu w zakładzie uzdrowiskowym wraz z kosztami dojazdu autobusami?

Czy bilet PKP można ująć w zeznaniu

Podatniczka jest osobą niepełnosprawną. Wyjeżdża do sanatorium w Sopocie. Będzie podróżować pociągiem. Czy wydatki na dojazd do ośrodka może odliczyć w zeznaniu?

Czy wizytę u lekarza odejmiemy od dochodu

Podatnik raz w miesiącu po skończonej rehabilitacji chodzi do lekarza na wizyty kontrolne. Czy może odliczyć od dochodu wydatki na dojazd i wizytę u specjalisty?

Czy przy wydatkach na auto jest limit

Podatnik dojeżdża na zabiegi w sanatorium własnym samochodem. Jest osobą niepełnosprawną. Czy wydatki na samochód podlegają odliczeniu w ramach limitu?

Czy wyjazd trzeba udokumentować

Pod koniec sierpnia podatnik wróci z 28-dniowego pobytu w sanatorium w Busku-Zdroju. Czy aby wydatki na ten pobyt uwzględnić w zeznaniu rocznym PIT, musi posiadać na to dokumenty?

Czy pobyt opiekuna można wykazać w PIT

Podatnik ma ukończone 90 lat i jest osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności z koniecznością pomocy osób trzecich w związku z ograniczoną zdolnością do samodzielnej egzystencji. Zostało to stwierdzone w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Podatnik porusza się na wózku inwalidzkim. W 2011 r. dwukrotnie przebywał w sanatorium, za które ponosił pełną odpłatność. W trakcie takiego pobytu wynajmował pokój dwuosobowy dla siebie i swojego opiekuna. Za wynajmowany pokój zapłacił 3249 zł oraz 3609 zł. Poniesione wydatki zostały potwierdzone fakturami VAT. Czy podatnik może odliczyć od dochodu całość poniesionych wydatków za dwa pobyty w sanatorium?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak turnusy rehabilitacyjne wpłyną na rozliczenie podatkowe.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.