Osoby niepełnosprawne, które latem wyjechały do specjalistycznych ośrodków, np. sanatoriów, mogą poniesione na ten cel wydatki uwzględnić w zeznaniu PIT. Odliczą je od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Czy wydatki na turnus można odliczyć

Podatnik jest osobą niepełnosprawną. Zamierza wyjechać do sanatorium na 21 dni. Poniesie pełną odpłatność za pobyt w ośrodku. Czy będzie mógł te wydatki uwzględnić w PIT?