Podatniczka uczestniczyła w turnusie rehabilitacyjnym, gdzie pełniła rolę opiekuna córki, która ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dochody niepełnosprawnej córki nie przekraczają 9120 zł rocznie – jej miesięczny dochód wynosi 540 zł z tytułu renty socjalnej.
Część wydatków związanych z pobytem opiekuna została sfinansowana ze środków miejskiego ośrodka pomocy społecznej.
Podatniczka chce od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć wydatki na swój pobyt na turnusie.