Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał sprawę spółki w zakresie zaliczenia nadpłaty VAT na poczet zaległości podatkowych. Istota sporu sprowadzała się do tego, w jakiej dacie powstało po stronie spółki prawo żądania zwrotu podatku, a jednocześnie po stronie organu podatkowego prawo do zaliczenia kwoty tego podatku na poczet istniejących zaległości spółki oraz odsetek za zwłokę.

Spółka zaskarżyła decyzję organu do sądu, ponieważ jej zdaniem najpierw urząd skarbowy, a następnie izba skarbowa niesłusznie ustaliły, że zwrot podatku przysługuje z dniem późniejszym niż data złożenia przez spółkę korekty deklaracji za dany okres. Przez to spółce dłużej narastały odsetki od istniejących zaległości.

W sprawie organy ustaliły, co nie zostało zakwestionowane przez sąd, że spółka ani w pierwotnej deklaracji, ani w jej korekcie nie dokonała prawidłowego rozliczenia VAT.

Zarówno sąd pierwszej instancji, jak i NSA odrzuciły skargę spółki i przyznały rację fiskusowi. W ocenie sądu decyzja organów jest prawidłowa, bowiem jeśli podatnik nie składa prawidłowych deklaracji, a następnie ich korekt, to organ dokonuje prawidłowego rozliczenia i prawa do zwrotu VAT, a tym samym jego zaliczenie na poczet zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę powstaje w dacie decyzji organu. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 373/10