Podatnik zamierza sprzedawać papierosy ziołowe, które nie zawierają tytoniu ani nikotyny. Wyroby te będą wykorzystywane w celach medycznych. Pomagają w rzuceniu palenia. Leczenie polega na stopniowym zastępowaniu papierosów nikotynowych papierosami ziołowymi.

Według Izby Skarbowej w Bydgoszczy w tym indywidualnym przypadku papierosy ziołowe nie podlegają akcyzie. A to dlatego, że nie spełniają warunków, które decydują o ich uznaniu za wyroby tytoniowe w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.).

W przypadku innego podatnika może się jednak okazać, że te produkty powinny być opodatkowane. Stanie się tak, gdy wypełnią one przesłanki określone w art. 98 ust. 2, 3 lub 5 ustawy akcyzowej. Przepisy te definiują m.in. tytoń do palenia czy tytoń zrolowany. Jeśli papierosy ziołowe zostaną uznane za takie produkty, będą podlegać akcyzie.

Bydgoska izba zwróciła również uwagę, że lecznicze działanie papierosów ziołowych nie może wynikać z subiektywnego przekonania ich sprzedawcy. Powinno być zweryfikowane i udokumentowane przez właściwe w takich sprawach podmioty.

Na potwierdzenie swoich argumentów izba przytoczyła orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Trybunał wskazał, że lecznicze papierosy ziołowe oferowane jako środek pomocniczy dla osób rzucających palenie muszą zawierać substancje, których spalanie i wdychanie spowoduje skutki medyczne o charakterze leczniczym lub zapobiegawczym (wyrok w sprawie C-495/04, A.C. Smith-Koolhoven przeciwko Staatssecretaris van Financiën).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 27 lipca 2011 r. (nr ITPP3/443-116/11/JK).