Polska jako państwo członkowskie UE musi nakładać akcyzę m.in. na papierosy z uwzględnieniem minimalnych poziomów opodatkowania, przewidzianych w dyrektywach.

– W przyszłym roku, podobnie jak teraz, minimalna stawka akcyzy dla krajów UE – w tym Polski – wyniesie 64 euro. Nie oznacza to jednak, że stawki akcyzy na papierosy pozostaną w Polsce na dotychczasowym poziomie – podkreśla Krzysztof Stefanowicz, dyrektor zespołu ds. cła i akcyzy w KPMG.

Ekspert dodaje, że wpływa na to kilka czynników. Począwszy od 2018 r., wskazana minimalna stawka akcyzy na wyroby tytoniowe będzie wynosiła dla Polski 90 euro. Dlatego można zakładać, że rząd polski nie zrezygnuje z corocznego podnoszenia akcyzy na papierosy.

– Potwierdza to projekt budżetu na 2012 r., który zakłada wzrost akcyzy na papierosy o 4 proc. w stosunku do roku bieżącego – zauważa Krzysztof Stefanowicz.

Do tego dochodzi jeszcze sprawa kursu złotego do euro. Zgodnie z przepisami unijnymi kursy wymiany określające wartość euro w walutach krajowych dla potrzeb stosowania opodatkowania akcyzą papierosów określane są raz do roku w pierwszym dniu roboczym października. Kurs ten obowiązuje przez cały następny rok kalendarzowy i na przyszły rok wyniesie 4,3815 zł za 1 euro.

Według Krzysztofa Stefanowicza, biorąc pod uwagę, że kurs złotego do euro, który przyjęto dla ustalenia punktu odniesienia krajowego opodatkowania papierosów do wymogów unijnych w 2011 r., wynosił ok. 3,94 zł za 1 zł, oznacza to, że bez podwyżki stawek akcyzy (a nawet uwzględniając 4-proc. wzrost akcyzy od papierosów), wysokość opodatkowania papierosów wyrażona w euro obniży się.

– Obecnie minimalna akcyza na papierosy w Polsce wynosi ok. 77 euro, zaś spadek kursu złotego do euro sprawia, że ta sama kwota w złotych przeliczona na euro po przyszłorocznym kursie wyniesie ok. 69 euro – wylicza ekspert.

Zatem gdyby w przyszłym roku nie było podwyżki akcyzy na papierosy, wymóg opodatkowania papierosów w wysokości co najmniej 64 euro zostałby dochowany. Jednak sam fakt, że od 1 stycznia 2018 r. minimalna akcyza wzrośnie do 90 euro, powoduje, że coroczne podwyżki na papierosy w Polsce są nieuniknione.