Stowarzyszenie kultury fizycznej organizuje rozgrywki piłkarskie. Na każdym spotkaniu jest obecny sędzia sportowy. Sędzia otrzymuje wynagrodzenie w postaci ekwiwalentu na podstawie wypełnionej delegacji. Kwota z każdej wypłaty nie przekracza 200 zł.

Według Izby Skarbowej w Warszawie od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz sędziego niebędącego pracownikiem stowarzyszenia, jeżeli suma należności określona w jednej delegacji nie przekracza 200 zł, należy pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 18 proc. przychodu. Wynika to z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r.

W konsekwencji stowarzyszenie może opodatkować ryczałtem delegacje sędziowskie za przeprowadzenie poszczególnych zawodów sportowych. Przy takim rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów podatkowych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 lipca 2011 r. (nr IPPB1/415-493/11-2/ES).