Wysokość składki wykupionego ubezpieczenia dla pracownika wyjeżdżającego w delegację stanowi przychód do opodatkowania.
Podatnik od trzech miesięcy pracuje w firmie międzynarodowej z siedzibą w Polsce. Pracodawca wysyła go w podróż służbową do Danii. Ma zamiar wykupić mu ubezpieczenie.
– Czy będzie ono moim przychodem – pyta pan Mariusz z Warszawy.
Należności przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej w kraju czy za granicą to diety, zwrot kosztów: przejazdów i dojazdów, noclegów, innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
– Przepisy nie zobowiązują pracodawcy do ubezpieczenia pracowników wyjeżdżających w delegację zagraniczną czy krajową – wyjaśnia Monika Mazurek, księgowa w Auxilium.
Jednocześnie dodaje, że w myśl art. 12 ust.1 ustawy o PIT za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń oraz świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartości innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo płatnych.
– Wynika z tego, że opłacanie składek na ubezpieczenie pracownika od następstw nieszczęśliwych wypadków jest świadczeniem pieniężnym, które ponosi pracodawca i tym samym stanowi przychód pracownika – stwierdza Monika Mazurek.
Zauważa też, że ubezpieczenie pracownika od nieszczęśliwych wypadków nie jest wymienione w zwolnieniach przedmiotowych w art. 21 ust.1 ustawy o PIT.
Zatem – jak sugeruje Monika Mazurek – pracodawca nie ma obowiązku opłacania składek z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników udających się na delegacje. Jeśli zdecyduje się na takie ubezpieczenie, to składki zapłacone będą przychodem pracownika podlegającym opodatkowaniu.
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm).