Koszty szkolenia pracownika firma, po spełnieniu ustawowych warunków, może odliczyć. Pracownik w niektórych sytuacjach będzie musiał wykazać dofinansowanie do kursów lub szkoleń w swoich przychodach

Czy kosztem będą wydatki na konferencje

Spółka raz na kwartał organizuje konferencje dla swoich pracowników. W związku z tym ponosi wydatki na: wynajem sal konferencyjnych, materiały biurowe, obsługę gastronomiczną. Czy tego typu wydatki firma może ująć w kosztach podatkowych?

Czy organizacja szkoleń może być objęta VAT

Podatnik prowadzi działalność edukacyjno-szkoleniową na terenie całego kraju. Działalność edukacyjno-szkoleniowa podatnika polega m.in. na organizowaniu i prowadzeniu kursów dla osób dorosłych w pozaszkolnych formach kształcenia. Czy świadcząc tego typu usługi, podatnik musi rozliczać VAT?

Czy opłata za szkołę będzie opodatkowana

Pracownik bez skierowania zakładu pracy rozpoczął studia podyplomowe na kierunku edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Kierunek podjętych przez pracownika studiów jest niezgodny z charakterem wykonywanej pracy. Dyrektor szkoły wyraził zgodę na dofinansowanie czesnego, ale odstąpił od zawarcia umowy z pracownikiem na dokształcanie. Czy otrzymane dofinansowanie będzie przychodem pracownika?

Czy czesne za studia pomniejszy przychód

Podatnik jest właścicielem firmy. Osobiście zajmuje się prowadzeniem księgowości w firmie. Profil prowadzonej działalności oraz to, że sam zajmuje się księgowością, wymaga od niego znajomości wszystkich aspektów prawnych z tym związanych oraz umiejętności zarządzania. Podatnik chce podjąć płatne studia niestacjonarne o kierunku zarządzanie na prywatnej uczelni. Czy może wliczyć w koszty prowadzenia działalności gospodarczej comiesięczną opłatę za studia?

Czy opłata za szkolenie jest przychodem

Płatnik zawarł z pracownikami porozumienie dotyczące wyjazdu na szkolenie w ramach dni wolnych oraz zobowiązał się do częściowego sfinansowania na rzecz pracowników kosztów związanych z udziałem w szkoleniu poza miejscem zamieszkania. Kwota dofinansowania, która stanowi ryczałt w wysokości 400 zł brutto, jest wypłacana bezpośrednio pracownikowi. Czy zakład pracy jest zobowiązany dokonać potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od kwoty dofinansowania?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć podatkowo wydatki na szkolenia.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.