Wyższe uczelnie rozpoczynają już rekrutację na kolejny rok akademicki. W tym też czasie wiele osób prowadzących działalność gospodarczą wybiera studia, podczas których chce zdobyć wiedzę pomocną w prowadzeniu własnego biznesu. Jednak wielu przedsiębiorców prowadzących niewielkie firmy i rozliczających się według ustawy o PIT ma wątpliwości, czy do kosztów prowadzonej działalności będzie mogło zaliczyć wydatki na naukę w szkole wyższej (czesne).

Takimi kosztami są te, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła (z określonymi wyjątkami). Wynika to z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Zatem kosztami są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością. Do stwierdzenia, czy wydatek poniesiony przez przedsiębiorcę na opłacenie studiów może zostać odliczony od przychodu, konieczne jest ustalenie, czy związany jest z podnoszeniem kwalifikacji, zdobywaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych w prowadzonej działalności gospodarczej.

Przykładowo, niektóre pielęgniarki prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą – indywidualną praktykę pielęgniarską i rozliczają się według podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jeżeli osoba z tej grupy zawodowej rozpocznie magisterskie odpłatne studia na wydziale pielęgniarstwa, to będzie mogła zaliczyć ponoszone w związku z tym wydatki do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Ustawa z 15 lipca 2011 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U. nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) nakłada na osoby wykonujące te zawody obowiązek ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zwrócono na to uwagę w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 sierpnia 2011 r., nr ITPB1/415-615/11/GR.

Oto kolejny przykład. Przedsiębiorca, który prowadzi firmę świadczącą usługi związane ze spedycją – logistyką, będzie mógł zaliczać do kosztów tej działalności wydatki na studia uniwersyteckie na kierunku ekonomia o specjalności transport i logistyka. Pozwolą mu one bowiem nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 31 stycznia 2012 r., nr ITPB1/415-1145/11/DP).

DGP ostrzega
Organy podatkowe uważają, że to przedsiębiorca powinien wykazać związek między wydatkami, w tym na studia, a osiąganymi przychodami, aby uznać je za koszt w PIT