Instytut kupuje lub sam wydaje książki naukowe, w których prezentowane są wyniki badań naukowych. Zwykle są one wręczane podczas konferencji lub wykładów. W książkach prezentowane są wyniki badań naukowych pracowników instytutu i innych naukowców. Są to też opracowania zbiorowe, w których część prezentowanych wyników badań w danej książce jest autorstwa pracowników instytutu. Władze spółdzielni nie wiedzą, czy mogą wydatki na wręczane publikacje zaliczyć do kosztów podatkowych.

Według Izby Skarbowej w Poznaniu istnieje taka możliwość. Dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli między jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy.

Wobec tego publikowanie wyników badań w książkach przekazywanych przez pracowników instytutu podczas konferencji naukowych lub wykładów powoduje ich popularyzowanie, a także podnoszenie świadomości w zakresie prezentowanych tematów badań.

Koszt przekazanych książek stanowi zatem wydatek, który ma związek z prowadzoną działalnością instytutu, a jego poniesienie jest celowe, mając na uwadze przepisy regulujące funkcjonowanie instytutu.

Oznacza to, że poniesiony przez instytut koszt przekazywanych przez pracowników podczas konferencji naukowych lub wykładów książek jest kosztem uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 marca 2012 r. (nr ILPB3/423-581/11-8/MM).