Według Izby Skarbowej w Łodzi poniesione wydatki można uznać za koszty uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej, o ile nie noszą cech okazałości, wystawności, a ich charakter nie świadczy o kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy, czyli kształtowaniu lepszego jej postrzegania na zewnątrz w porównaniu z podmiotami gospodarczymi świadczącymi lub oferującymi podobne usługi bądź produkty.

Działania, których głównym celem jest poprawa wizerunku przedsiębiorcy, stanowią wydatki reprezentacji, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Gdy głównym celem organizacji wyjazdu szkoleniowego było podniesienie wiedzy odbiorców na temat towarów oferowanych przez firmę i szkolenie osób uczestniczących w zakresie technik sprzedaży tych towarów, a liczba uczestników nie była wynikiem ich selekcji, to wydatki na organizację tego wyjazdu szkoleniowego można zaliczyć do kosztów podatkowych.

Natomiast w przypadku gdy możliwość uczestniczenia w szkoleniach mieli tylko wyselekcjonowani partnerzy handlowi spółki – np. grupa jej klientów o określonym potencjale zakupowym usług – i jeśli wyjazd ten został przygotowywany z myślą o budowaniu relacji z tymi kontrahentami, wydatki na jego organizację, w tym koszty wyżywienia, mają charakter reprezentacyjny i nie mogą stanowić kosztów.

Wydatki poniesione na wyjazd szkoleniowy dla pracowników mogły zostać zaliczone do kosztów.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2012 r. (nr IPTPB1/415-84/12-2/DS.).