Procedura podatkowa nie jest odporna na wzrost cen towarów. Właśnie z tego powodu w 2012 roku fiskus będzie mógł ostrzej karać niezdyscyplinowanych uczestników postępowania podatkowego. Obecnie organ podatkowy może nałożyć karę porządkową do kwoty 2,6 tys. zł np. na stronę, jej pełnomocnika, świadka lub biegłego, którzy mimo obowiązku nie stawili się lub bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień lub udziału w innej czynności.

Z tego samego względu zmienione zostaną zasady ustanawiania zastawu skarbowego. Od nowego roku fiskus będzie mógł ustanowić tę formę zabezpieczania spłaty należności podatkowych w stosunku do rzeczy wartych co najmniej 11,9 tys. zł, podczas gdy obecnie minimalna granica wynosi 11,5 tys. zł.

Zmiany, o których mowa, wynikają z obwieszczeń wydanych przez ministra finansów, które uwzględniają wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach 2011 roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (tj. 2010).

Obwieszczenia zostały opublikowane w Monitorze Polskim nr 71, poz. 706 i 707.