Osoba, która kupi za granicą samochód kempingowy, przywiezie go do Polski i zarejestruje, musi zapłacić akcyzę.
Zgodnie z przepisami ustawy akcyzowej w Polsce płaci się akcyzę za nabycie samochodu osobowego, który wcześniej nie był zarejestrowany na podstawie przepisów o ruchu drogowym. Ponieważ ustawa mówi o autach osobowych, pojawiły się wątpliwości, czy akcyzę należy zapłacić, kupując kampera.
Ustawa precyzuje, że za samochody osobowe uznaje się pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone do przewozu osób. Za samochód uznaje się też inne niż objęte pozycją 8703 pojazdy, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz wyścigowymi.