Podatnik zajmuje się hurtową oraz detaliczną sprzedażą samochodów osobowych. Nabywa prawo do rozporządzania autami jak właściciel, które czasowo rejestruje w Polsce.
Następnie samochody te są przedmiotem dostaw, z tytułu których spółka zamierza ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zapłaconego w Polsce. Według Izby Skarbowej w Poznaniu odzyskanie akcyzy będzie możliwe.
Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.), podmiotowi, który nabył prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel i który dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu niezarejestrowanego wcześniej w Polsce auta, od którego akcyza została zapłacona, lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa albo eksport są realizowane, przysługuje zwrot podatku. W tym celu należy złożyć wniosek do naczelnika urzędu celnego w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu.
Rejestracja czasowa samochodu osobowego w celu dopuszczenia do ruchu drogowego tymczasowo, na określony czas niezbędny do dokonania czynności rejestracyjnych, nie jest tożsama z czasową rejestracją samochodu w celu jego wywozu poza granicę.
W pierwszym przypadku czasowa rejestracja jest częścią procesu rejestracji pojazdu, którego celem jest trwałe dopuszczenie do ruchu samochodu w Polsce. Natomiast w drugim, czasowa rejestracja nie jest częścią wspomnianego procesu rejestracji. Wobec tego nie należy jej traktować jako pierwszej rejestracji na terytorium kraju. Celem tej rejestracji nie jest trwałe dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu, lecz umożliwienie przemieszczenia samochodu za granicę.
W konsekwencji od samochodów zarejestrowanych czasowo na terytorium Polski w celu ich przewiezienia do innego kraju Unii Europejskiej, a następnie sprzedanych w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej w kraju.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 stycznia 2012 r. (nr ILPP3/443-77/10/11-S/TW).