Podatnik zajmuje się hurtową oraz detaliczną sprzedażą samochodów osobowych. Nabywa prawo do rozporządzania autami jak właściciel, które czasowo rejestruje w Polsce.
Następnie samochody te są przedmiotem dostaw, z tytułu których spółka zamierza ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zapłaconego w Polsce. Według Izby Skarbowej w Poznaniu odzyskanie akcyzy będzie możliwe.
Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.), podmiotowi, który nabył prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel i który dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu niezarejestrowanego wcześniej w Polsce auta, od którego akcyza została zapłacona, lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa albo eksport są realizowane, przysługuje zwrot podatku. W tym celu należy złożyć wniosek do naczelnika urzędu celnego w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu.