Pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego z ZUS na niepełnosprawne dziecko nie pozbawia rodzica ulgi prorodzinnej w PIT.

W analizowanej przez Izbę Skarbową w Łodzi sprawie podatniczka wychowuje 33-letnią córkę, która ma orzeczoną I grupę inwalidztwa. Pobiera rentę szkolną o symbolu IU, przyznaną przez ZUS na stałe (najniższą) z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Ma też przyznany dodatek pielęgnacyjny na stałe, wypłacany przez ZUS. Jednocześnie od niedawna posiada dochód podlegający opodatkowaniu, przekraczający 3089 zł.

Podatniczka w urzędzie skarbowym dowiedziała się, że tylko renta socjalna i zasiłek pielęgnacyjny wypłacany przez MOPS umożliwiają jej korzystanie z ulgi prorodzinnej, jeżeli dochód dziecka nie przekracza 3089 zł. Z wykładnią urzędu nie zgodziła się łódzka izba.

W wydanej interpretacji dyrektor izby podkreślił, że osoby, które zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym wykonują obowiązek alimentacyjny względem dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, uprawnione są do skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Dotyczy to dzieci, które muszą mieć zapewnioną stałą lub długotrwałą opiekę lub pomoc innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałym współudziałem na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Podatniczce – jako rodzicowi – przysługuje ulga z tytułu wychowywania niepełnosprawnego dziecka (bez względu na wiek tego dziecka), pod warunkiem oczywiście spełnienia innych, ustawowych warunków do odliczenia.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 15 lipca 2011 r. (nr IPTPB2/415-130/11-4/KO).