Podatnicy, którym dziecko urodzi się w październiku, listopadzie lub grudniu muszą pamiętać, że w rocznym zeznaniu odliczą ulgę prorodzinną odpowiednio za trzy, dwa lub jeden miesiąc. Ta sama zasada ma zastosowanie do podatników, którzy dziecko przysposobią (adoptują).
– Zmniejszanie się kwoty ulgi wynika z tego, że preferencja należy się podatnikom za każdy miesiąc, w którym spełnione były warunki do odliczenia – tłumaczy Marcin Sikora, doradca podatkowy w Kancelarii Prawno-Podatkowej Sikora i Wspólnicy.
W przypadku dzieci małoletnich warunkiem tym jest m.in. wykonywanie władzy rodzicielskiej. Władzę tę rodzice nabywają wraz z narodzinami dziecka. Oznacza to, że miesiąc narodzin dziecka jest pierwszym, od którego można naliczać kwotę ulgi.